ดาวน์โหลด Data 18up-RoMini Data
1 ผู้เล่นต้องมีตัวเกมส์ Ragnarok Online อยู่แล้ว
2 ผู้เล่นต้องติดตั้งใน Folder ของ Ragnarok เท่านั้น
3 หากติดตั้งแล้วเด้ง หรือ เข้าเกมส์ไม่ได้ให้ไปดาวน์โหลด Full Data

สำคัญมาก ถ้าลงแล้ว Errer CRC
** ถ้าโหลดตัว Full data ให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกครั้งไม่งั้นตอนดาวน์โหลดไปอาจจะมีปัญหา **


โหลดอันไหนก็ได้ 1 อัน
 

Mini data Link 1
จาก : My Server หลัก

Mini data Link 2
จาก : Cluodbox 3BB สำรอง
 
   


Full Data
1 โหลดแล้วสามารถเล่นได้เลย
2 สามาติดตั้งที่ใดก็ได้ แต่ต้องมีเนื้อที่ว่าง 2 GB.
3 ใช้เวลาโหลดนานกว่า Mini Data แนะนำให้ใช้ Internet ADSL

สำคัญมาก ถ้าลงแล้ว Errer CRC
** ถ้าโหลดตัว Full data ให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกครั้งไม่งั้นตอนดาวน์โหลดไปอาจจะมีปัญหา **


โหลดอันไหนก็ได้
 
 แก้จอเล็กเล่นไม่ได้
ดาวน์โหลดตัวแก้จอเล็ก

แก้ไขภาพ เบลอ