เวลา Guild War มีทุกวัน

13:00 น. - 14:00 น.
16:00 น. - 17:00 น.
18:00 น. - 19:00 น.
22:00 น. - 23:00 น.

ของรางวัล Guild War รอบปกติ
เงินรางวัล 300m 300 Tcg
Platinum Coin 50ea

Guild War ใหญ่ เสาร์ - อาทิตย์
รอบเวลา 18:00 - 19:00 น.